Posiedzenie ku uczczeniu 40-letniej działalności naukowej profesora Uniwersytetu Lwowskiego Eugeniusza Romera (z prawej). Z lewej zasiada gen. Bolesław Popowicz, który w imieniu Lwowskiego Towarzystwa Geograficznego wręczył prof. Romerowi księgę pamiątkową.