Uroczystość otwarcia wystawy kartograficznej na terenie Politechniki Warszawskiej. Przemowę wygłasza profesor Eugeniusz Romer. W pierwszym rzędzie widoczni od prawej m.in.: minister skarbu Władysław Zawadzki (trzyma białe rękawiczki), zastępca dyrektora Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki (na lewo za ministrem Zawadzkim), adiutant prezydenta RP kpt. Zygmunt Gużewski (stoi za prezydentem), komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (na lewo za kpt. Gużewskim), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski (na lewo za prezydentem). Na krześle siedzi prezydent RP Ignacy Mościcki.