Uczestnicy rajdu przy samochodzie. Widoczni od lewej: inżynier Henryk Liefeldt, Hans von Stuck, Maria KoŸmianowa, Adam Potocki (pierwszy plan).