Prezydent Ignacy Mościcki udaje się na uroczystość otwarcia zlotu. Widoczni także m.in.: przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego Michał Grażyński (w środku), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (na lewo od Grażyńskiego), Karol Romer (na lewo za płk. Głogowskim), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski (na lewo za prezydentem), wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego Helena Śliwowska.