Prezydent Ignacy Mościcki (na wprost) wchodzi na spalski stadion, by wziąć udział w uroczystości otwarcia zlotu. Obok prezydenta widoczni m.in.: adiutant prezydenta RP kpt. Strzelców Podhalańskich Józef Hartman (przed prezydentem, salutuje), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski (z lewej), przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego Michał Grażyński oraz wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego Helena Śliwowska (z prawej, w głębi).