Ilustracja z książki Augusta Sokołowskiego „Dzieje Polski ilustrowane. T. 1.”, wydanej w 1911 roku w Wiedniu przez Maurycego Perlesa, z ilustracjami Juliusza Kossaka, Walerego Eljasza Radzikowskiego, Henryka Rauchingera i Jana Matejki.