Ilustracja z książki "Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki", wydanej około 1893 roku w Wiedniu nakładem Maurycego Perlesa.  Jest to rysunek ołówkiem z cyklu „Poczet królów i książąt polskich”, który powstał w okresie od lutego 1890 roku do stycznia 1892 roku.