Obraz olejny z lat 1782-1783.  Własność Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.