Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (autor Anton Tepplar), grafika wg rysunku Franciszka Preka.