Litografia z lat 1829-1837, opublikowana w Wilnie.