Mikołaj Rej "Napis nad grobem zacney krolowey Barbary Radziwiłowny niegdy będącey krolowy polskiey." (strona tytułowa)