Mikołaj Rej "Przestrach na złe sprawy ludzkiego żywota." (strona tytułowa)