Obraz nieznanego autora znajdujący się w posiadaniu Arcybractwa Miłosierdzia. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.