Litografia według wzoru Jana Kantego Wojnarowskiego z około 1850 roku.