Tekst sztuki wydany w 1874 roku w Krakowie przez "Kraj".