Fotografia sytuacyjna wykonana w atelier (cała sylwetka) w 1933 roku.