Naczynie z XVII wieku z Iranu, podarowane Muzeum Narodowemu w Warszawie przez Jadwigę Mrozowską.