Strona z mszału wydrukowanego z datą 26 II 1520 przez Jana Hallera dedykowanego  Erazmowi Ciołkowi, biskupowi płockiemu.