Fotografia opublikowana w 1900 roku w  piśmie „Kraj. Dział Ilustrowany”,  nr 11, s. 172.