Karta z rysunkiem Eljasza Radzikowskiego do wiersza Władysława Bełzy, opublikowana w 1906 roku wydana w Krakowie przez Wydawnictwo salonu malarzy polskich.