Dzieło wydane w 1573 roku przez Mikołaja Kossobudzkiego, dedykowane Henrykowi Walezemu,  podpisane przez Kossobudzkiego.