Ilustracja z książkiw wydanej w 1911 roku w Warszawie przez M. Arcta.