Przemówienie prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego na sejmie konwokacyjnym w 1764 r.