Przemówienia  Władysława Aleksandra Łubieńskiego" wydane w 1758 roku.