Przemówienia Jerzego Ossolińskiego przełożone przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, wydane w Warszawie w  Drukarni Nadwornej  JKM w  1784 roku.