Kazania Władysława Aleksandra Łubińskiego z 1761 roku wydrukowane w Drukarni Prymasowskiej w Łowiczu.