Widoczni uczestnicy mszy polowej. Z przodu wysunięty dowódca Armii gen. Władysław Anders.

Autor fotografii: Czesław Datka.