Strona z inicjałem G (loria in excelsis Deo) z Adoracją Dzieciątka z  jednego z najstarszych polskich rękopisów wykonanego w Krakowie około 1515 roku dla płockiego biskupa Erazma Ciołka.  Dzieło jest bogato ilustrowane, m.in.  herbami właściela (herbem Sulima).