Jedna z 19 miniatur wpisanych w kolumnę tekstu rękopisu wykonanego w Krakowie około 1515 roku dla płockiego biskupa Erazma Ciołka.  Dzieło było iluminowane przez kilku artystów, w tym być może przez Stanisława Samostrzelnika. Księga była własnością kolejno:  biskupa Erazma Ciołka, Biblioteki Załuskich, Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, skąd trafiła do Biblioteki Narodowej  w Warszawie.