Obraz z 1915 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Dom Aukcyjny Agra-Art