Urny z cmentarzyska podkloszowego.

Autor fotografii: Jan Binek.