Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Marii Skłodowskiej - Curie na gmachu muzeum.