Widok na salę, w pierwszym rzędzie siedzą m.in.: Zygmunt Słomiński, gen. Jakub Maria Krzemiński, minister Juliusz Ulrych, gen Tadeusz Kutrzeba.