Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas zwiedzania muzeum w towarzystwie prezydenta Warszawy Zygmunta Słomińskiego (3. z prawej), wiceministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Bronisława Żongołłowicza (w środku), szefa Kancelarii Cywilnej RP Bronisława Hełczyńskiego (2. z prawej), kustosza Apoloniusza Bartoszewicza, adiutanta por. Władysława Krotkiewskiego (1. z lewej) i zastępcy szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP mjr. Kazimierza Jurgielewicza (za ks. Żongołłowiczem).

Autor fotografi: Leon Jarumski.