Strony z książki wydanej w 1900 roku w Krakowie przez L. Zwolińskiego.