Na zdjęciu widoczni są aktor Gustaw Holoubek i współpracowniczka reżysera Agnieszka Osiecka. 

Fotografia Tadeusza Kubiaka ze zbiorów Fototeki FINA.