Na zdjęciu widoczni są reżyser Janusz Morgenster, operator Kurt Weber i współpraconiczka reżysera Agnieszka Osiecka. 

Fotografia Tadeusz Kubiaka ze zbiorów Fototeki FINA.