Na zdjęciu widoczni są: reżyser Wojciech Wójcik (trzeci od prawej, siedzi), operator Jerzy Goscik (piąty od prawej),  kieronik produkcji Joanna Kopczyńska (w środku), mikrofoniarz Wojciech Lorek. współprcownicy reżysera Zbigniew Jakubowski i Mirosława Serafin oraz wspópracownik operatora Andrzej Pałuszyński. 

Fotografia Henryka Włocha ze zbiorów Fototeki FINA.