Na pierwszym planie widoczna córka pisarza Jadwiga Korniłowiczowa.

Fotografia wykonana przez Mariana Fuksa.