Metropolita Kościoła Prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński (czwarty z prawej), w otoczeniu duchowieństwa i wiernych po odprawieniu nabożeństwa dziękczynnego w cerkwii.