Uczestnicy nabożeństwa na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim opuszczają cerkiew św. Marii Magdaleny. Za marszałkiem wśród oficerów widoczni m.in.: ppłk Józef Beck (4. z lewej), płk Kazimierz Schally (1. z prawej), mjr Zygmunt Wenda, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski.