Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w towarzystwie członków zagranicznych misji wojskowych w Polsce i oficerów Wojska Polskiego. W I rzędzie widoczni m.in.: Jan Piłsudski (1. z lewej), biskup wileński Jerzy Matulewicz (4. z lewej), Józef Piłsudski (5. z lewej) i Adrian Carton de Wiart (4. z prawej) . W II rzędzie stoi m.in. Walery Sławek (3. z lewej).