Tytułowa strona książki wydanej w 1899 roku w Warszawie przez H. Wawelberga.