Wicemarszałek sejmu Tadeusz Schaetzel wygłasza przemówienie poświęcone pamięci Józefa Piłsudskiego. W loży rządowej w I rzędzie stoją od lewej: premier Felicjan Sławoj Składkowski, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister  spraw wojskowych Tadeusz Kasprzycki, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, w II rzędzie: minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, minister sprawiedliwości Witold Grabowski.