Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły (I rząd, z prawej) w loży sejmowej wysłuchuje przemówienia wicemarszałka sejmu Tadeusza Schaetzela poświęconego pamięci Józefa Piłsudskiego. Widoczny także m.in. rtm. Edward Mańkowski (stoi 1. z prawej za marszałkiem Rydzem-Śmigłym).