Litografia wydana przez U. Steinbacha w latach 1851-1865.