Nagrobek Górków w Poznaniu.

Rycina według rysunku autorstwa Atanazego Raczyńskiego, z teki rycin do 2-tomowego wydawnictwa "Wspomnienia Wielkopolski" tegoż autora, wydanego w Poznaniu w latach 1842-1843.

W zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN.