Litografia Edwarda Stoltza z 1833 r.  Ryc. z: "Czasopismo Naukowe. Od Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich wydawane", R. 6 : 1833, zesz. 7, tabl. m. s. 44/45.