Litografia opublikowana w książce wydanej przez Aleksandra Przezdzieckiego i Edwarda Rastawieckiego "Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII. Serya 1",  wydanej w Warszawie latach 1853-1855, udostąpnionej przez Śląską Bibliotekę Cyfrową (http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=871&dirids=1).