Fotografia miedziorytu punktowanego wykonanego w pierwszej poł. 19 w. przez Savę, zrobiona przez Marka Münza około 1925 roku